O autorovi

František Josef Vavák, jehož jméno jsem si vypůjčil, byl katolík, Čech a sedlák (právě v tomto pořadí), rychtář z Milčic, soused a písmák, kterého David Hanák nazývá konzervativcem barokního typu, aby ho odlišil od modernějších konzervativců anglosaského typu (Burke, Kirk a další). Ve srovnání s nimi byl Vavák reakcionář a tradicionalista.

A to je také pozice autora tohoto blogu.

Mějme my jen srdce nakloněná k vrchnostem našim, a Pán Bůh nakloní srdce vrchnosti k nám, nedostatky a křivdy naše přednášejme pokojně a s ponížeností, neb tak se na nás patří a dosáhneme všeho.