Na úvod

Název tohoto blogu je parafrází titulu Vančurova románu Konec starých časů. Čtenáři budou jistě znát alespoň jeho zfilmovanou verzi.

Ony staré časy čili ancien règime jsou v podání knížete Megalrogova cosi okouzlujícího a ošuntělého, tajemného a falešného, vznešeného a nízkého. Jsou něčím, co nastupující buržoazii fascinovalo a čím zároveň pohrdala.

Autor tohoto blogu sice chová ke starému režimu náležitý respekt a uvítal by jeho návrat, ale předmětem jeho zájmu zde bude režim nový – modernita, jejíž konec by si přál vidět především.

Co přijde potom, je v rukou Prozřetelnosti.