Svoboda v praxi

Felix Ngole, student sociální práce na sheffieldské univerzitě a křesťan napsal na svém soukromém facebookovém účtu:

Manželství stejnopohlavních párů je hřích, ať se nám to líbí nebo ne. Takové je slovo Boží, které lidský sentiment nemůže změnit.

A následně citoval několik pasáží z Bible, které tuto skutečnost demonstrují.

To se stalo v roce 2015 v reakci na uvěznění Kima Davise, amerického matrikáře, který byl uvězněn poté, co odmítl zaregistrovat stejnopohlavní manželství.

Dva měsíce poté obdržel pan Ngole email z univerzity, že jsou jeho facebookové komentáře předmětem vyšetřování. Poté byl vyslýchán vyšetřujícím týmem a následně vyhozen ze studia.

Pan Ngole se pokusil napadnout rozhodnutí univerzity u soudu, ale neuspěl. Zajímavé je zdůvodnění univerzity.

Vyšetřující tým akceptuje, že pan Ngole má plné právo na svou náboženskou víru a že jednal upřímně a čestně…

Nicméně jeho názory…

…mohly některé jednotlivce urazit.

Jinými slovy univerzita může vyhodit studenta, který zcela v souladu se zákonem vyjadřuje svůj křesťanský pohled na svět, a to mimo studium, v situaci, kde nefiguroval jako student sociální práce a navzdory tomu, že jeho vyjádření nemělo žádný dopad na jeho práci a profesní schopnosti.

Soud uznal, že Ngoleho potrestání bylo tvrdé a že v demokratické a pluralitní společnosti jedinec má právo na svobodné vyjádření svých náboženských názorů. Přesto soud nakonec uznal jednání univerzity za zákonné.

Problém je v tom, že [jeho FB příspěvky] mohly být přístupné a čtené lidmi, kteří by je mohli vnímat jako odsuzující, v rozporu étosem služby nebo naznačující záměr diskriminovat, což je další problém. … Ať byl skutečný záměr jakýkoliv, bylo to vnímání příspěvků, které mohlo způsobit škodu. Bylo rozumné se tímto vnímáním zabývat.

K tomu W. M. Briggs trefně poznamenává:

Je zřejmé, že Ngoleho sekulárním hříchem není urážka, ale křesťanství. To lze prokázat myšlenkovým experimentem: představme si, co by se stalo, kdyby byl Ngole muslim. Neboť muslimové se v této otázce také drží Pravdy.

Za pozornost taky stojí přístup soudu k tzv. svobodě slova a náboženství. Přístup, který se nedá nazvat jinak než pokrytectví. Pokrytectví, kterému se nevyhne žádná autorita operující s pojmy jako svoboda vyjádření apod. Každému je jasné, že nikdo nemá právo říkat si, co chce, že musí existovat nějaká omezení, která jsou autoritativně vynucována. Autorita z principu nemůže vynucovat svobodu, jak jsem o tom už mnohokrát psal.

Jde o to, jaká omezení a jaké hranice vynucovat. Pokrytectví spočívá v tom, že omezení, která požaduje levice, se nazývají svoboda, zatímco omezení, která požaduje ne-levice se nazývají autoritativní nebo rovnou totalitní.

Selský rozum a moderní skepse

Normální, selským rozumem obdařený člověk samozřejmě nemůže být překvapen, když se ukáže, že některé obzvlášt přihlouplé výstřelky moderního skepticismu, jako třeba tzv. genderové teorie, nemají oporu v realitě.

W. M. Briggs na svém blogu uveřejnil stručný výtah ze studie zaměřené na otázky sexuality a tzv. genderu. Výsledky skutečně nejsou překvapivé. Níže uvádím výtah z výtahu. Zbytek na Briggsově blogu (primární zdroj jsem nečetl).

  1. Tvrzení, že sexuální orientace je vrozená a biologicky daná lidská vlastnost (tak se narodili), nepodporují vědecké důkazy.
  2. Existují sice důkazy, že biologické faktory jako geny a hormony jsou spojené se sexuálním chováním a přitažlivostí, neexistuje však žádné dostatečné biologické vysvětlení pro lidskou sexuální orientaci. Ač se našly menší rozdíly ve struktuře a aktivitě mozku, tyto neurobiologické nálezy nedokazují, zda jde o rozdíly vrozené anebo o výsledek působení prostředí a psychologických faktorů.
  3. Neheterosexuální subpopulace má zvýšenou náchylnost ke zdravotním a mentálním problémům.
  4. Hypotézu, že genderová identita je vrozená, daná lidská vlastnost, nezávislá na biologickém pohlaví (že např. osoba může být „muž uvězněný v těle ženy“ a naopak) nepodporují vědecké důkazy.
  5. Studie srovnávající mozkovou strukturu normálních a transgender osob dokazují slabé korelace mezi mozkovou strukturou a cross-genderovou identifikací. Tyto korelace neposkytují žádný důkaz, že identifikace s opačným pohlavím má neurologický základ.

Liberál Halík

Na Tomáše Halíka slýchám pět chválu i hanu. Je to beze sporu výrazná osobnost českého veřejného života, nicméně nikdy jsem nečetl žádnou jeho knihu, ani jsem se nijak nezajímal o jeho názory.

Nedávno jsem čirou náhodou narazil na tento článek a musím konstatovat, že Tomáš Halík je typickým příkladem liberálního katolíka. Takových je bohužel v dnešním světě plno.

Pokusím se okomentovat několik citátů.

Sekularizace znamenala nikoliv popření, ale spíš absorbování mnoha myšlenek křesťanství do nového společensko-kulturního kontextu.

Snažil jsem se najít nějaký význam této věty, který by alespoň vzdáleně připomínal historickou či současnou realitu. Hlavními myšlenkami křesťanství jsou Bůh, Jeho vtělení a příslib spásy. Ty v naší sekulární společnosti postrádám. Modernita sesadila Boha z trůnu a na Jeho místo dosadila člověka. Láska k člověku je nic, jestliže chybí láska k Bohu, pokud má důstojný pán na mysli toto (byť nevidím, že bychom my, moderní lidé nějak víc milovali člověka než naši dědové).

Po moderní sekulární společnosti přichází doba postmoderní a postsekulární, v níž světová náboženství začínají hrát opět nové – a velmi důležité – role v rámci radikální plurality vznikající globální společnosti. Budoucí podobu a roli křesťanství lze nyní jen uhadovat…

Jaká budoucí podoba křesťanství? Křesťanství má jedinou podobu a tou je Katolická církev. Její role je také jen jediná: vést lidi ke spáse. Jak by se toto mohlo změnit? A co je to doba „postsekulární“?

Církev … by měla zakládat ohniska, podobná tehdejším benediktinským klášterům, která by „novým Evropanům“ předávala nejlepší hodnoty naší tradice, včetně oněch hodnot tolerance a svobody svědomí, k nimž se sama církev těžce dopracovávala po řadu století.

Takže Církev „dospěla“ až s příchodem moderní společnosti? Nebo jak to mám chápat? Proč zdůrazňuje toleranci a svobodu svědomí? To jsou zásady, které uznává i spousta ateistů. K čemu je pak potřeba Církev? Proč nehovoří o spáse duší?

Tolerance sama o sobě není hodnota. Tolerance dává smysl pouze jako projev prozíravosti nebo velkorysosti tam, kde by mohl tvrdý přístup vyvolat ještě větší zlo.

A svoboda svědomí? Jistě, Církev zakazuje (a vždy zakazovala – není to netolerantní?) násilné obracení na víru, ale to podle mého soudu ještě neznamená svobodu svědomí, leda ve velmi omezeném smyslu. O náboženské svobodě jsem už psal. Svoboda svědomí trpí stejnými problémy. Příroda nemá ráda vakuum, a proto ho co nejrychleji vyplní nějakým obsahem. Stejně tak svoboda svědomí je čistým papírem, který si jedinec velice rychle vyplní obsahem, který mu nejvíc vyhovuje. Netřeba dodávat, že často v rozporu s danými Božími přikázáními.

Dnešní odpůrci humanisticko-demokratické tradice Masaryka a Havla se nejdřív pokoušeli udělat z pojmů pravda, láska a čest směšná či sprostá slova…

Z mého pohledu je humanisticko-demokratická tradice v rozporu s křesťanstvím i s racionálním uspořádáním společnosti.

Asi není zcela spravedlivé soudit na základě jediného rozhovoru, ale nemyslím si, že bych po prostudování celého Halíkova díla dospěl k jinému názoru. Tomáš Halík je možná zdatný teolog, má charisma, pastorační úspěchy a dokáže oslovit určitý typ lidí, nicméně já vidím politického liberála. A liberalismus a katolicismus považuju za neslučitelné.

Potíž s Ruskem

Délský potápěč přišel s několika články, které se přímo či nepřímo týkají Ruska a určitě stojí za přečtení. Nejprve pozitivní analýza ruské mezinárodní politiky. Pak dostala slovo antiputinovská nacionalistická klika. A mezitím se do toho vložil Dugin.

Nesleduju nijak pozorně situaci v Rusku – je v záplavě (dez)informací něco takového vůbec možné? – ale řekněme, že croixova pochvalná analýza je blíž pravdě. Rusko sehrálo svůj part na mezinárodní scéně dobře a je navzdory ekonomickým obtížím vnitřně jednotné, zatímco Západ je stále více rozpolcený.

Navíc udržuje dobré vztahy s Čínou. To je ta země, která ulehčila Západu od břemene ruční práce a technologií. Samozřejmě ve spolupráci s místními kapitalisty, kteří neznají loajalitu k zemi, která jim dopomohla k úspěchu, a levicovými intelektuály, kteří propagují idiotskou vzdělanostní ekonomiku.

S jistou nadsázkou lze říci, že Rusko se stará o politickou destrukci Západu, zatímco Čína o destrukci ekonomickou.

Nechovám žádnou zvláštní náklonnost k liberalismu, ale jedna věc je přát si zhroucení politického systému a jeho ideologie a druhá nechat se převálcovat novou vlnou sovětských, pardon, ruských tanků. Nestojím ani o méně okázalá dobrodružství, jako je třeba členská legitimace do Euroasijského svazu.

Na jedné straně jsem rád, že liberální říše narazila na odpor. Na straně druhé si nemyslím, že je Rusko pouhá slabá oběť v této partii. Přes určité sympatie k tamějšímu dění nezapomínám na to, že Rusko je náš nepřítel. A pravoslaví, ač navenek snad působí víc tradicionalisticky než současný katolicismus, je schizmatický proud více ve službách cara a ruské myšlenky než Krista Krále a myšlenky křesťanské.

Do toho dobře zapadá Duginova řeč o pravoslavné imperiální misi Velkého Srbska. Když se Rusko naposledy angažovalo na Balkáně, byla z toho První světová válka.

Americký mesianismus může jít k čertu. Ale proč by ho měl nahradit ten ruský?

Public Enemy #1

Nepřítel zřejmě propadá zoufalství anebo je to nějaká nová reality show. Jinak si to nedovedu vysvětlit.

Nejprve tento článek. Nepřipadá mi nijak neuvěřitelné, že by se Kreml vměšoval do amerických voleb. Nicméně se spolu s Donaldem I. podivuji nad tím, že s tímto obviněním nepřišli liberálové už před volbami. Byla by to pecka! A na tom nic nezmění ani informace, že Obama obvinil Rusko z kyberútoků už měsíc před volbami. Neměli důkazy předtím a nemají je ani teď.

Daily Stormer považuje celou věc za hoax a pokus o puč proti čerstvě zvolenému prezidentovi, který ještě ani nepřevzal úřad a ujišťuje čtenáře, že za svého císaře vyrazí do boje. Možná na tom něco bude, i když ponecháme melodramata stranou. Fakt, že prohru Demokratů ve volbách řeší nejvyšší představitele bezpečnostních složek nejmocnější země světa, o něčem svědčí.

I levicoví radikálové to považují za přinejmenším nepodstatné a příčinou neúspěchu Hillary je podle nich to, že je Demokratická strana příliš pravicová. Světe, div se!

Vladimir Putin, zlo na úrovni globálního oteplování a nyní i skrytý kurfiřt dosazující svého císaře na vbrzku uprázděný americký trůn se ovšem dopustil i dalších odporných zločinů (svobodný svět už by měl poslat svého nejlepšího špióna, jímž není nikdo jiný než Bob St. Clare, na novou misi).

Tak například proruská propaganda v Česku.

Před nějakým časem se Respekt snažil poodhalit tajemství financování proruských médií v Česku. Myslel jsem, že půjde o něco globálního, ale nakonec se z toho vyklubal pokus o rozkrytí údajně neprůhledného financování Aeronetu, proruského webu a podle mého soudu poměrně nudného chrliče konspiračních teorií.

Za pozornost stojí, že se seriózní liberální média zobírají financováním pochybného internetového magazínu, který upozorňuje na údajně pochybné financování různých liberálních uskupení, případně známých tváří českého mediálního nebe. Není to ironie? Tak kdo koho platí, vážení lovci konspirací?

S další bombou přišel dnes Délský potápěč: sexuální útoky migrantů v Německu prý mohou podle nějakého „odborníka“ řídit ruské a syrské tajné služby za účelem ovlivnění nadcházejících voleb v Německu. Jinými slovy, když nevyhraje Merkelová, tak je to jasné.

Zato mě není jasné, jestli je taková pitomost jenom nějaká volavka nebo jestli to dotyčný myslí vážně. Možná liberálové opravdu nedovedou pochopit, jak se může někdo, komu se snaží pomoci, zachovat jako svině…

Zdá se, že koho chtějí bohové zničit, toho skutečně nejprve připraví o rozum.

Pravicový marxismus

Řekl bych, že marxismu se na smetišti dějin vede docela dobře. Po kdysi nejprogresivnější ideologii pes neštěkne. A marxističtí profesoři už se necítí doma ani na amerických univerzitách. Čím to je?

Současná inkarnace liberalismu, tzv. levicový liberalismus, popostrčila projekt modernity natolik doleva, že klasický marxismus se vedle toho jeví málem jako mírně pravicová ideologie. K takovému závěru alespoň dochází Oz Conservative.

Něco na tom je. Člověk už dneska nemusí být kapitalista, aby mohl aspirovat na tyrana/untermensche. Stačí, aby byl heterosexuální běloch s průměrným příjmem. Dle železné „logiky“ liberalismu je jeho momentálním nepřítelem euroamerická střední třída, nástupce bývalého proletariátu. Paradoxně přesně ta, která pomáhala liberální řád budovat.

A to není všechno. Na paškál přichází i věda samotná. Pro marxistu byla věda fetišem. Pro některé barevné studenty odkojené liberální ideologií je to jen další utlačovatelský nástroj bílého muže. Ve jménu rovnosti tedy povyšme čarodějnictví na novou vědu.

Někdy si člověk na tomhle světě připadá jako mimozemšťan. Ale třeba to všechno nějak vyřeší nový americký prezident…