Šatna

Chci čtenáře upozornit, že jsem nezanevřel ani na blogování, ani na své skromné tažení proti liberalismu. Pouze mi momentální pracovní vytížení neumožňuje věnovat se psaní. Do dalšího poločasu bych snad mohl nastoupit koncem prázdnin.