Reforma EU

Díky Brexitu se dneska hodně mluví o reformě EU. Rád bych také přispěl svou troškou do mlýna.

Narozdíl od mnoha reakcionářů, nacionalistů a dalších pravičáků jsem
skutečný eurooptimista. EU je v zásadě dobrý projekt a těch pár
nedostatků a much, které má, lze snadno odstranit navrhovanou
reformou. Detaily je samozřejmě nutné doladit, ale základní body
jsou jasné:

 1. Přejmenovat EU na Svatou říši římskou.
 2. V čele SŘŘ bude stát císař, obránce
  křesťanstva. Vhodným kandidátem je Dům habsburský.
 3. Protože úkolem Říše je obrana církve a křesťanstva, bude císař
  velet branné moci říše, která bude složená z jednotek všech
  členských států, a bude řídit její zahraniční politiku.
 4. Katolicismus se stane oficiálním náboženstvím SŘŘ. Jak jinak!
  Církev musí mít ve společnosti místo, které jí právem
  náleží. Namísto náboženské svobody pouhá přiměřená tolerance jiných
  náboženství a bezvěrectví. Omyl lze tolerovat, nakolik je to za
  daných okolností moudré, ale nikdy ho nelze stavět na roveň
  pravdě.
 5. Liberalismus, dosavadní ideologickou platformu EU je nutné
  důsledně odmítnout, vykořenit veškeré liberalismem ovlivněné
  politické, právní, ekonomické a jiné ideje a činit pokání za
  spáchání tohoto ohavného hříchu.
 6. Církev musí neprodleně zahájit novou evangelizaci Evropy. Nutno
  vykonat mnoho pokání a procesí za odčinění všech urážek Boha, jichž
  se dopustil liberální režim a s ním my všichni.
 7. Znovu nastolit patriarchát. Důrazně odmítnout
  feminismus a všelijaké moderní genderové teorie.
 8. Zrušit univerzální volební právo (tj. odstranit volební právo
  žen a nemajetných). Když už mají být volby, nechť je volební
  jednotkou domácnost, nikoliv jednotlivec.
 9. Zrušit všechny další zákony nebo ústavní principy, které jsou
  proti
  Božímu zákonu (především potraty, antikoncepce,
  rozvody). Přimět členské státy, aby také přijaly příslušnou
  legislativu. Ve věcech Božího zákona neplatí princip
  subsidiarity.
 10. Jednotlivé členské země mohou vyměnit demokracii za jiné,
  vhodnější státní zřízení, zejména monarchii.
 11. Kříž se opět vrátí na úřady, soudy a do škol. Musí být zřejmé,
  že je zde jedno dominantní náboženství (katolicimsus) a jedna
  civilizace (křesťanská).
 12. Ustanovení panského systému. Musí povstat nová
  šlechta hodná toho jména. Obnova klasických stavů a s nimi
  spojených privilegií a povinností. Nutno snížit tzv. sociální
  mobilitu.
 13. Podporovat a chránit venkov, protože sedlák svázaný s
  půdou je důležitý pro sebevědomí národa a taky základem
  regionálních odlišností.
 14. Reforma finačního sektoru. Zrušit všechny lichvářské
  typy smluv o půjčkách, protože jsou v rozporu s Přirozeným
  zákonem.
 15. Obnova cechů nebo podobných institucí. Cílem je
  přinutit podnikatelské subjekty co nejvíce sloužit obecnému dobru
  (především místních komunit). Odpor proti globalizaci a
  kapitalismu, jak ho známe nyní.
 16. Podpora rodiny a populačního růstu. Zrušení veřejného
  sociálního pojištění a přesun zajištění na stáří do soukromého
  sektoru. Postarat se o starší generaci je úkolem dětí a rodiny
  obecně, nikoliv státu. Sociální péče o potřebné by se měla dostat
  pod správu církve.
 17. Státní a církevní kontrola nad médii. Cenzura morálně
  závadných pořadů. Slovo je mimořádně nebezpečná zbraň a podle toho
  je třeba s ní zacházet. Kultura se odvíjí od kultu. Křesťanský
  kult dá vzniknout nové, křesťanské kultuře.

Věřím, že tyto drobné reformní kroky posunou věc Evropy správným
směrem. Nejde o žádné novátorství. Uvedené principy byly v minulosti
již mnohokrát s úspěchem vyzkoušené.

Je to míněno vážně?

Řekněme, že jde trochu o provokaci, trochu o nadsázku a trochu o programové prohlášení tohoto blogu. Principy reformy, trůn a oltář, patriarchát a náboženství jsou v pořádku, neboť byly základem naší civilizace po mnoho staletí. Ale kdo by chtěl těchto 18 bodů zavádět dnes, byl by pravděpodobně úředně prohlášen za duševně nemocného.

Jak jsme se dostali do situace, kdy považujeme za špatnou většinu toho, jak uvažovali a co dělali naši předkové? Krátká odpověď na tuto otázku zní: všudypřítomná modernita a její politický projekt, zvaný liberalismus. To jsou dva hlavní důvody, proč si většina lidí poklepe na čelo, když si přečte výše uvedené. I ti, kdo jsou tzv. „proti systému“. Dokud tento stav trvá, zavádění reforem se musí odložit na neurčito.

Naneštěstí ani křesťané nejsou imunní vůči modernitě a liberalismu. Proto za nejpodstatnější považuju bod č. 5. Důsledné odmítnutí liberalismu povede v té či oné podobě k návratu tradice. Konkrétní tradice, nikoliv nějaké obecné tradice. Pro mě je jedinou pravou evropskou tradicí katolické křesťanství, proto věřím v návrat některých institucí s ním spojených. Evidentně nejsem sám.

Co bude mimo to, těžko říci. Liberalismus má mnoho podob a je v nás hluboce zakořeněn. Jeho odvrhnutí proto může mít velmi nečekané důsledky. Nový středověk na sebe může vzít různé podoby. Všechno závisí na tom, jak důsledně se podaří vykořenit modernitu, jejímž plodem liberalismus je, z našeho myšlení a vnímání.

A to začíná správnou analýzou a stanovením diagnózy.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s